Публикувай с Радио 999Публикацията е видяна: 2070


Получено на 19 Март 2013 в 11:55 от Стоян Р.


Да си припомним оригиналния облик на Безистена.

Повод за това писмо е повдигнатия иск от Главния мюфтия на Мюсюлманското вероизповедание в страната ни и неговите претенции за собственост на нашия Безистен!

От снимки от началото на миналия век виждаме какъв е бил оригиналният облик на Безистена. Загледаме ли се в тях няма как да не забележим архитектурния елемент кобилица (сн1, 2), за когото учените твърдят, че е характерен през епохата на Българското възраждане. Всъщност „кобилицата“ е елемент, който виждаме също по старите български къщи и представлява вълнообразна линия. Същата линия обаче виждаме и на старите български храмове от 11-12 век. Например на старите църкви в Несебър кобилицата винаги присъства (сн.3), както и при църквата от 12-13 век „Свети Никола'' от Сапарева баня (сн.4). Същият елемент виждаме запазен и при древните ни манастири... например в Рилския манастир (сн.5).
Но освен кобилицата на старите снимки на Безистена се вижда и друг твърде любопитен строителен елемент – това са външните колони (сн.6). С жълтата елипса заградих т.нар. йонийски капители.
В научните среди и въобще в днешно време навсякъде е наложено е становището, че йонийците са древни гърци (елини). Добре, но Херодот друго пише за тях (Х.,1, 65):
„Тези две нации, Йонийската и Дорийската в действителност са били най-известните преди, едната бидейки пеласгийска, другата елинска. Първата никога не е напуснала или излизала от своята територия, а втората сменяла често местоположението си.”
Така че йонийският капител, който виждаме изобразен на нашия Безистен всъщност е архитектурен елемент, запазен от времето на траките пеласги, а не на гърците. Интересното в тази връзка е, че абсолютно същия капител виждаме и в тракийския храм до с.Свещари (сн.7).
Обаче в тази връзка друго е по-интересно и то е, че храмът е направен с полуцилиндрични сводове на различна височина (сн.8).
А същите полуцилиндрични сводове според мен в по-късни времена са станали основата на архитектурния за българите елемент кобилица.

Така че кобилицата и външните колони с йонийски капители са всъщност елементи, използван още от времето на траките. А от снимките на Безистена виждаме, че ямболската сграда е направена в съответствие със старата традиция.
Понеже българите сме стари поселници на Балканите нормално е да пренасяме във времето и старите си архитектурни традиции. За това, че сме стар народ пише и Анастасий Библеотекар, че след разделението на царството при Валентиниан (364-375г.) и Валент (364-378г.) българският народ връхлетял и заел всички страни по Дунав,като българите обединили своето отечество, "съгласно родственото им право" (подчертано). Тези провинции били двата Епира, Тесалия и Дардания.

Следват въпросите:
1. Кога турците са изучили българския архитектурен стил и са построили Безистена със стари елементи, характерни за тракийската епоха?
2. Защо турците не са построили Безистена с арабски елементи, каквито виждаме по техните сгради?
3. Ако например през 15 век са купили сградата къде е договора за покупко-продажба?
4. Ако имотът е насилствено придобит по време на турското робство това правили имота турски?
5. Кой е първоначалният собственик на Безистена – турците или българите?
6. Чл. 108 гласи: „Собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това.“.
Ето това е въпросът – кой е първоначалният собственик?
Не може да са турците, защото те не строят така. Арабския архитектурен стил е много различен от българския.
Всеки знае, че първата работа на един завоевател (в случая турците) е да преустрои църквите в джамии, а обществените сгради като базари не се променят. Точно поради тази причина нашият Безистен е бил с оригиналния облик до 1972 година, защото това не е сграда, строена по турски образец.
Така че собственикът на Безистена не може да бъдат турците.


7 2


Коментари


Инж.Иван Дунчев | 31 Март 2013 в 21:40


Каква е истината за Безистена В коментар към статията "Да си припомним оригиналния облик на Безистена от Стоян Р. от 19 март 2013 година в Радио 999 Благодарим ти приятелю и наш сътрудник Стоян Р. за ценната информация и задълбоченото изследване,неподвластно на манипулативно налаганите ни досега псевдонаучни догми,скрили от нас досега истината за свещения ни град,светините му и историята му! Насърчаваме те да развиваш вдъхновеното ти свише обследване,в комбинация между доказателствена историко-археоложка и архитектурно -строителна фактология и емоционално-душевна следствена логика и прозрение и проникване в забулени тайни и истини - феноменални умения и практики,чрез които единствено може да се влезе в сакралните инфорациионни трезори,присъщи и достъпни във висша степен единствено на тракииските жречески потомци, какъвто си и ти!,и чиято наследствена концентрация естествено е в днешните Ямболци! Тези доказателства ще бъдат единствено меродавни за пробуждащите се ямболци,а не наложени ни псевдонаучни полуистини и откровени лъжи за Българите, България и Ямбол,скриващи истината за Трако=Българите и световната им цивилизационна роля и величие! Сега насочвам изследователското ти внимание и обследване -както и на всички-къ един изключително важен и възлов обект и тема от двете снимки в статията ти:ШЕСТ-СТРУЙНАТА чешма пред юго -източната част на Безистена. Тази централна за града ни чешма със статут на светилищно аязмо със лечебна вода ,се е захранвала с изворна вода по тръбопровод от керамични тръби от Бакаджика! Тръбопровода е древно-тракийско хидро-иригационно съоръжение на повече от 6000години-на края ще ви дадем материали за изначалието на Трако=Българите и автохтонноста им на Балканите и на континента въобще-и е захранвал целия Ямбол до средата на 20-те години на ХХ ВЕК!!!,като до тогава се е водил основно средство на отчет и подръжка към ямболското ВиК! Основният тръбопровод идва от Бакаджика и минава точно по средата между двете тракийски могили "Момини гърди" на 400 метра североизточно от Черната чешма,и след това се разклонява по три трасета: 1.Към Черната чешма,към чешмата край новостроящата се църква в Аврена и Билянката. 2Към двора на ТМСС,от там към улица Раковска и Безистена и крепоста в Софуларската махала 3.Третият клон е водил до водохранилище–резервоар на Боровец и е бил резерв за цитаделата в Софуларската махала. Централният клон върви под улица Раковска на ниво 3-4 метра и повече от кота 0 (достатъчно и безспорно доказателство,оборващо категорично гузното наивно твърдение на Ямболски регионален исторически музей,че - тръбопровода бил построен от турските завоеватели!-абсолютно неприсъща и непостижима за тях инженерно-техническа задача!и без абсолютно никаква информация за това в техните иначе много подробни и акуратни имперски архиви,които,видите ли,съобщават че някой си паша събирал наем от дюканите на Безистена,и което е сега мерска и нахално-смехотворна доказателствена фактология за искови претенции към Безистена,а никъде не споменават и дума за стройтелството на Бакаджишкия водопровод,който би трябвало да бъде гордоста на имперската инженерно-строителна мисъл и практика и да са го документирали навсякъде!) и е захранвал основните жилищни,обществени и ведомствени постройки на града,като основото му предназначение е било да снабдява басейна на най-древното и Първосвещено тракииско слънчево-лунно светилище с лечебна изворна вода от Бакаджика,чрез която предците ни - тракийските жреци извършвали своите феноменални (свръхестествени за сегашните ни представи и невежество) древно-тракийски живототворящи лечебни и животоорганизиращи практики,обслужващи и обгрижващи всички многобройни тракийски племена,преди да се разпилеят по целия свят с различни цивилизаторски съзидателни мисии. В средата на 1 век след Христа при ранно-християнското (истинското) покръстване на Траките = Българите в Ямбол лично от свети Апостол Павел,върху древно-тракийския храм-светилище се изгражда ранно-християнска базилика с баптистерий (басейн за кръщение и енергитични процедури в ранно-християнски храм) в който новопокръстените истински Исусови първосвещеници - дотогавашните тракийски жреци - орфисти,извършват ранно-християнските феноменални тайнства и практики,които са продължение на орфическите свръхестествени практики.Водата от баптистерия е същата,идваща по тръбопровода от Бакаджика. След последващи преустройства през 9 век (времето на замяна с меч и огън на истинското българско Исусово учение с византийското псевдо християнство на българоненавист и геноцид срещу Българите) след цялостното унищожение на храма при падането под византийско робство (епохален алогичен абсурд - "християнска" държава да пороби друга християнска държава с геноцид - което означава,че едната страна (поробващата) не е имала нищо общо с истинското Исусово учение за Любов и братство между хората и народите,задължаващо хората да не посягат на мравката и цветето дори,камо ли да поробваш народи и избиваш хора с милиони,уж и ти християнин като тях!) е възстановен през Второто Българско царство с характерните средновековни Български архитектурни параметри.Унищожен от османските завоеватели през 14 век при превземането на Ямбол и последно възстановен в предишния близък вид през 16 век. Сега този древен тръбопровод продължава да стой дълбоко под улиците и къщите на централен Ямбол,"живата" лечебна вода в него продължава да напъва по стените на тръбите или се излива в земята и подкопава основите на сградите (най-яркия пример е ведомствения блок на химиците- ямболенци под старата автогара),и както и да тече все още на възстановената в наше време Черна чешма с много любов към ямболци от Тодор Джиновски,осквернена и разрушена сега и инкриминирана от нечистивци като "вредна" за да ви принудят да пиете химическите отровни чернилки в градския тръбопровод...тази светена вода от Бакаджика продължава да идва на кротки напъни и талази,но неспирно,към обезпаметените сега потомци на тракийските жреци,умишлено съсипвани от съзнателен и несъзнателен геноцид и от тотална безпътица,очаквайки скоро,съвсем скоро,да измие паметта и изсъхналите им очи и напои пустите им души,възкресявайки ги за нов живот! Следващата тема за размисъл ще бъде към колегите ми с инженерна практика и мисъл как се транспортира водата от Бакаджика до многобройните разклонения и консуматори в града ни,въпреки огромните сумарни местни и линейни съпротивления на малкия по сечение тръбопровод?Какво устройство и сила ,действащи и досега,променят био-параметрите на водата и активират лечебните и свойства и създават необходимито водно налягане,изтласкващо водата по 18 километровото трасе?!?,преодолявайки съпротивлението му!...Какви реални чудеса е вършила тази вода,доказани категорично научно и практически през последните години от японският професор Масару Емото?...Защо тази жива вода бе спряна за ямболци?...Отговорът е тъждествен с въпроса за умишлено спряната минерална вода на минералната баня... за домашно помагало и задължително четиво ви предоставяме просветителския сайт на Посветения Българин Sparotok в Блог.вг с близо 200 възхитителни постинга! http://sparotok.blog.bg/ Четете,четете,скъпи приятели - Пролетта дойде,идва Възкресение!


инж.Иван Дунчев | 26 Март 2013 в 15:30


Инициативен комитет с председател адвокат Панчо Панчев ,кани ямболци на общоградско събрание за учредяване на Комитет за спасяване на Безистена. Каним всички политически партии,техните лидери и членове-без партийните ви пристрастия и противопоставяния,от които Българите са омерзнени-викаме ви като граждани и родолюбци! Каним бивши депутати и кандидат -депутати от всички партии за патриотично легитимиране и атестиране пред и от пробудилите се Българи. Каним синдикатите и обществените независими организации ,с нас са гордите и несломими ТРАКИЙЦИ от Тракийското дружество и читалище Тракийска лира 2012,запасното ямболско офицерство и войнство,съхранило достойнството,честа и патриотизма си през годините на геноцидната псевдодемокрация! Каним ямболското църковно настоятелство и общество,със същото уважение каним и мюсюлманското настоятелство в Ямбол да изразят мнението си като наши съграждани. Ние-Българите от свещения Ямбол-най-древната столица на най-древното царство и най-великата и могъща държава на човечеството и света-Одриската държава на Траките,цивилизовали с Любов човешките племена и изградили цивилизациите по света( справка -Международна академия по Българознание ,иновации и култура-МАБИК и всички независими изследователи-патриоти) като осъзнали се духовни,кръвни и генетични законни извечни автохтонни( МЕСТНИ) техни потомци -ДЕКЛАРИРАМЕ: Въпреки ,че Безистена е най-древното първосвещено Тракийско слънчево светилище и впоследствие от средата на първи век сл.Хр.е надстроено като раннохристиянски храм-базилика с баптистерий(басейн за водно кръщение и феноменални древно-тракийски лечебни практики ),захранван с лечебна вода от Бакаджика по керамичен тръбопровод от древнотракийско време на повече от 8 хил.години,снабдявал града ни с лечебна ,,жива вода,,до трийсте години на 20 в. и очакващ да го възстановим, ние няма да възстановяваме и обсебваме храма за християнска църква ,но няма да го дадем и на никоя друга религиозна институция ,разделяща етнически или духовно ямболии! БЕЗИСТЕНА е бил и ще бъде винаги сакрално место за единение и побратимяване на всички ямболии.независимо от тяхната етническа,религиозна ,партийна и социална принадлежност-какъвто беше до псевдодемократичния геноциден преврат от 1989г.-место за срещи,запознанства и влюбвания,началото и краят на вълшебното и мистично безкрайно човешко хоро, уникално само за свещеният ни Ямбол,което наричахме с благоговение Стъргалото и Движение и което се виеше безспирно от Безистена до Златен рог ! ДЕКЛАРИРАМЕ , че както предците ни на всички ямболии през 1510 г.-бедните Българи,Турци и Евреи,със собствени средства и труд възстановиха заедно Безистена (затова чак през 17 век се появяват официални имперски документи за него)с камъните от разрушената ямболска крепост след превземането и от нашествениците през 14век,напоени с кръвта и на защитници и на завоеватели(завръщащи се след многовековни скитания из Азия тракийски племена ,обезпаметени и лишени от висшата тракийска култура и цивилизация и енергия ,и лишени от истинското учение на Исус,и търсещи на Балканите някогашните земи на предците си,но не с Божиите закони на Любовта и Братството,а с оръжие,кръв и братоубийство!)и изградиха от източната страна на Първосвещения общ храм едно до друго три сакрални места за поклонение ,опрощение и помирение между трите вероизповедания:християнски параклис на Богородица,мюсюлмански месджид и еврейска синагога!!!-така по техния пример сега ние ще възстановим едно до друго трите святи места ,а кръстокуполния храм ще предоставим на всички ямболии и гости за общи културни изяви и мероприятия - за помирение,Любов и братско съжителство между етносите,религиите и културите! Защото и трите религии са категорични,че Бог е един и същ,и всички човеци са Негови творения и деца,и че е дошло времето да заживеят вече като братя! Каним интелектуалния художествено - творчески и технически елит на Ямбол,архитекти,юристи,учители,лекари,историци,ученици,журналисти и местни медии,църковното настоятелство на Ямбол и духовниците ,бизнесмени,ротарианци,бивши и настоящи кметове и областни управници - и най-вече множеството онеправдани и отчаяни Ямболии - безработни,работещи ангария срещу унизителни възнаграждения и отношения от новите чорбаджии,прокудилите децата си немили-недраги да слугуват по чужди земи,пенсионери със сто и двадесет лева месечна пенсия - сринати в социалната ерархия,но запазили Духът Български,който ще възродим заедно! Българи,арменци,евреи,турци - елате всички заедно да защитим общата ни светиня-БЕЗИСТЕНА ! С Ямбол почна поробването на България преди седем века,продължаващо и до сега,в месеца на християнското и човешкото покаяние и опрощение и в подстъпите на Исусовото и Българското Възкресение, пак в Ямбол започва Възраждането и Освобождението на Българите и България! Господ Бог Исус и Богородица бдят и закрилят нашето свещено дело,Ямбол и България! АМИН! Събранието ще се състои на 29 март - петък,от 17:30 часа в големия салон на НТС - Ямбол. Носете само Българското знаме, градински цветя и клонки и църковна свещичка за песенно бдение на Безистена. Размножавайте и разпространявайте с всички медийни средства. Честит празник,Тракийци - 26 март 2013,Денят на Тракия! Организационен сътрудник на Инициативния комитет - инж.Иван Дунчев
Каква е цената на националното предателство? Демократично ли е нито една партия да не се допита до гражданите за...?!

вижте още

Най-ново от Публикувай с 999

Здрaвейте Пишa ви по повод безсилието нa общинa Ямбол д...

ЗАЩО ЯМБОЛ НЯМА ДА ИМА „НОВА БОЛНИЦА“? Години наред на...

Преди дни беше публикувана жалба на една пътничка за на...

Реклама