Публикувай с Радио 999Публикацията е видяна: 1202


Получено на 12 Април 2013 в 18:16 от стойно


Не 5, а 9 тона злато изкопават в Челопеч годишно?
http://19min.bg/news/8/41828.html
Два месеца след публичното задаване на поредица от въпроси към златотърсачите от Дънди и три месеца, след като сме им ги изпратили, екипът на 19 минути поднася нова порция питания публично. В началото на декември и те бяха изпратени на пиарите на канадската компания. Явно се оказват с повишена трудност, както и предишните въпроси. Затова ги представяме пред публиката с надеждата, че ще намерят положителен отговор и всякакви тревоги са без основание.
Ето какви са питанията, свързани с концесията за златодобив в Челопеч, дадена от правителството на Костов срещу 1,5% отчисления за България, намалени от царския кабинет до 0,75%:
Случва ли се ваши работници, служители или подизпълнители да работят при 3 пъти по-голямо съдържание на въглероден диоксид?
Случва ли се след извозване на добитото и товарене на пристанище Бургас стоката да се връща обратно под формата на нов внос и дали това е свързано с европейските норми за съдържание на арсен при преработване на рудите?
При добив 5 000 тона руда на ден, описван на вътрешното информационно табло на мината, и златно съдържание 4-5 грама в рудата, годишният добив би следвало да бъде 7,2 и 9 тона злато, а се декларират 5. Как се обяснява тази съществена разлика, която всъщност се измерва в стотици милиони лева?
Вярно ли е, че монтирането на подземна трошачна система е свързано с проект за удвояване на добива?
Истина ли е, че до 10-12 години запасите в най-голямото златно находище в Европа - Челопеч ще бъдат тотално изчерпани?
Имаме и въпрос, свързан с второто находище, което стартира да експлоатира Дънди. Става дума за мината до Крумовград в Родопите:
Случайно ли е близостта по време на изгарянето на архива в общината в Крумовград с вземането на концесия от вас там?
В очакване на отговор припомняме и част от предишните ни въпроси към Дънди:
Нормално положение или грабителство е според вас 0,75% от златото, добито от недрата на България да остава за нея?
Как успяхте да убедите царското правителство да намали този скандално нисък дори по африканските разбирания процент наполовина – от 1,5 до 0,75% от стойността на добива?
Какви пари внесе миналата година Дънди в бюджета от находището в Чеполеч, а какви изнесе?
Струва ли ви се това достатъчно на фона на почти ежедневните микроземетресения, напуканите къщи, замърсената река, замърсената природа в района?
Защо се наложи полицията и следствието да привикват всички, подписали петицията срещу находището ви в Родопите?
Не ви ли притеснява фактът, че находището застъпва и Натура 2000?
От каква глоба е заплашена България – следователно данъкоплатеца, от ЕС заради нарушаването на Натура 2000?
Как се отнасяте към нарушаването на конституционното и законовото изискване добитите от недрата ценни природни богатства да не могат да бъдат изнасяни от родината?
Какви такси се заплащат за добиването на изключително ценни материали като уран и германий, успоредно със златото?
Защо концесията в Челопеч работи и се разширяват мощности, въпреки изричната забрана на ВАС?
Как стоят нещата с липсвалия 2 години ОВОС, което официално бе потвърдено от МОСВ?
Има ли нещо вярно в опасението, че няма как държавата да се отказва от защитата на своите интереси в полза на компанията, ако не са стимулирани политици на високо равнище в последните четири правителства?


1 3


Коментари
Каква е цената на националното предателство? Демократично ли е нито една партия да не се допита до гражданите за...?!

вижте още

Най-ново от Публикувай с 999

Здрaвейте Пишa ви по повод безсилието нa общинa Ямбол д...

ЗАЩО ЯМБОЛ НЯМА ДА ИМА „НОВА БОЛНИЦА“? Години наред на...

Преди дни беше публикувана жалба на една пътничка за на...

Реклама