Публикувай с Радио 999Публикацията е видяна: 1180


Получено на 10 Септември 2013 в 14:52 от Оня Другия


Водният цикъл на Ямбол Пак СПРЯН !!!
Водният Цикъл пак забоксувал. Причината била жалба на ФОНДАЦИЯ "АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ИЗТОК - ЗАПАД" след която кмета на Ямбол спира проекта до решение на комисията по защита на конкуренцията (където всъщност е внесена жалбата).

Пълния текст на Жалбата:

Жалба № ВХР-2151-05.09.2013

Наименование на жалбоподателя: ФОНДАЦИЯ "АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ИЗТОК - ЗАПАД"
Ответник(ници): ОБЩИНА ЯМБОЛ
Обжалван акт № рд/02-00487
Дата на жалбата: 05.09.2013 г.
Статус: иницииран процес
Искани временни мерки: Има искане за ВМ
Предмет: Жалба - Фондация "Агенция за икономическо развитие Изток - Запад" с/у Решение № РД/02-00487/13.08.13 на Община Ямбол -„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 : „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ЯМБОЛ – ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР, РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. ЯМБОЛ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ЯМБОЛ- ПЪРВА ФАЗА”


1 0


Коментари
Каква е цената на националното предателство? Демократично ли е нито една партия да не се допита до гражданите за...?!

вижте още

Най-ново от Публикувай с 999

Здрaвейте Пишa ви по повод безсилието нa общинa Ямбол д...

ЗАЩО ЯМБОЛ НЯМА ДА ИМА „НОВА БОЛНИЦА“? Години наред на...

Преди дни беше публикувана жалба на една пътничка за на...

Реклама