Публикувай с Радио 999Публикацията е видяна: 681


Получено на 09 Август 2016 в 22:40 от Потресен


Днес случайно проверявайки си сметката за водата от сайта на ВИК Ямбол останах ПОТРЕСЕН от следното съобщение на сайта им. Възникват множество въпроси относно това КАК догодина ще плащаме по над 6,50 лв на кубик вода без ДДС и около 8 лв с ДДС ?????????? На какво отгоре? Защо само за 2017? Много въпроси без отговор? Моля Ви 999 да разследвате случея или поне да разясните ситуацията!!!

СЪОБЩЕНИЕ

30.06.2016 г.
Във връзка с внасянето на Бизнес план в КЕВР за регулаторен период 2017 - 2021 г. за одобряване и на основание чл. 18 от НРЦВКУ “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол обявява цените
на ВиК услугите, както следва:

1. Цена за доставяне на вода на потребители без ДДС:
За 2017 г. - 1,80 лв.;
За 2018 г. – 1,80 лв.;
За 2019 г. – 1,90 лв.;
За 2020 г. - 1,90 лв.;
За 2021 г. – 1,95 лв.


2. Цена за отвеждане на отпадни води без ДДС:
За 2017 г. – 0,17 лв.;
За 2018 г. – 0,20 лв.;
За 2019 г. – 0,25 лв.;
За 2020 г. – 0,25 лв.;
За 2021 г. – 0,25 лв.


3. Цена за пречистване на отпадни води без ДДС:
3.1. Битови и приравнените към тях потребители:
За 2017 г. – 4,80 лв.;
За 2018 г. – 0,35 лв.;
За 2019 г. – 0,35 лв.;
За 2020 г. – 0,35 лв.;
За 2021 г. – 0,35 лв.


3.2. Промишлени и други стопански потребители:
3.2.1. Степен за замърсяване 1
За 2017 г. – 6,50 лв.;
За 2018 г. – 0,45 лв.;
За 2019 г. – 0,45 лв.;
За 2020 г. – 0,45 лв.;
За 2021 г. – 0,45 лв.


3.2.2. Степен на замърсяване 2
За 2017 г. – 8,65 лв.;
За 2018 г. – 0,56 лв.;
За 2019 г. – 0,58 лв.;
За 2020 г. – 0,59 лв.;
За 2021 г. – 0,59 лв.


2 2


Коментари
РАДИО 999 - САМО ХИТОВЕ

вижте още

Най-ново от Публикувай с 999

Преди дни беше публикувана жалба на една пътничка за на...

На 14.04.2017 около 8 часа сутринта в къщи стана авария...

Учениците от ОУ"Димчо Дебелянов" празнуват 130 години о...

Реклама