radio 999

Сигнал до прокуратурата по повод предстоящия търг за басейн "Фиджи"


19/05/17 14:55:11коментари:0Сигнал до прокуратурата по повод предстоящия търг за басейн "Фиджи"Община Ямбол продава бившия басейн „Фиджи” на търг на  26  май  2017  година. Начална цена  – 458 000 лв.

На редакционната поща на 999 получихме сигнал за проверка по повод подготовката на търг от община Ямбол с подозрения за сериозни нарушения Сигналът е от предприемача Борислав Пехливанов до Окръжната прокуратура и Областния управител.


По точка 52 в Заповед РД/02-00220 от 03.05.2017г.на кмета на Ямбол се продава "Комплекс за отдих и спорт", представляващ поземлен имот идентификатор 87374.546.72 с площ 10861 кв. м. по КК и КР на града, одобрен със заповед РД-18-39/30.08.2005г.на изпълнителния директор на АГКК,последно изменена със заповед 18-1199-14.02.2014г.на началника на СГКК Ямбол,идентичен с УПИ 1 "За отдих, спорт и озеленяване" в кв. 22 А по регулационния план на Ямбол, одобрен със заповед ТУ/02-00050 от 25.11.2013г. на кмета на Община Ямбол, ведно с построената през 2003г. в имота едноетажна масивна сграда за обществено хранене - ресторант с идентификатор 87374.546.72.1 със ЗП 183 кв.м. с административен адрес гр.Ямбол, жк. "Хале" 65,актуван с АЧОС 1984 от 11.05.2016г. начална тръжна цена на имота 458 000.00 лв. без ДДС.

В тази връзка, пише Пехливанов, подозирайки сериозно умишлено занижаване на цената на гореописания имот имам следните въпроси:

Кой и по каква методика е извършил оценката на имота?

Кой е възложителят на тази оценка?

Защо в тази оценка не са включени всички постройки находящи се на терена?

Как се получи така, че в обявлението за търга липсват изградения басейн с площ от 486 кв.м. както и филтърното помещение, съблекални, тоалетни, 72 метра масивна ограда с височина 3 м. и съпътстващата ги вертикална и хоризонтална планировка, както и комуникации към тях, въпреки направената оценка и експертизата на имота през 2013г. от инж.Иван Илиев Банев вещо лице назначено от съда по гражданско дело 1584/2013г. в която са описани всички съоръжения и сгради в имота?

Освен това към днешна дата в описа на тръжната документация фигурират и 10 861 кв.м. терен, което допълнително вдига цената. Дали няма наличие на организирана престъпна група, целяща облагодетелствуването на определени лица и съответно нанасяне на сериозни загуби на общинския бюджет?

Моля да бъдат взети под внимание несъответствията по изготвяне на оценката на имота,приетата от съда и неоспорена оценка на същия от община Ямбол по дело 1584/2013г. Ако има промяна в обстоятелствата наложили новата по ниска оценка да се провери какви са те, и ако са в следствие на безстопанственост или друго нарушение на българското законодателство да бъде отърсена отговорност на длъжностните лица отговорни за тях.

Търгът да бъде спрян, предлага Пехливанов, до изясняване на гореописаните обстоятелства и с цел предотвратяване на сериозни загуби от въпросната продажба.


КоментариСледвайте ни във Фейсбук

Най-четени новини днес


СИГНАЛ ОТ РОДИТЕЛ: СТРЕЛЯХА ПО 15-ГОДИШНИЯ МИ СИН В ЦЕНТЪРА НА ЯМБОЛ. 18-ГОДИШНИЯТ СТРЕЛЕЦ ЖИВЕЕ НА УЛ. "АКАЦИЯ", ПОД БОРОВЕЦ

Уплашени баба, дядо и внуче след поредна (лека) катастрофа на Козаревския разклон

Акция на плажа: Разгониха жители на кв. „Победа“, Ямбол и Сливен от сянката под мост в Бургас

Заради ПТП на цистерна на АМ "Тракия" до Ямбол, движението към София е само в едната лента


Най-коментирани новини

Ямболският Административен съд (най-после!!!) реши в полза на гражданите на Ямбол: Синята зона е незаконна!

ВТОРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОСЪМНА С НАРЯЗАНИ ГУМИ

Уплашени баба, дядо и внуче след поредна (лека) катастрофа на Козаревския разклон

Не е било случайност..., че магистратите от ВАС върнаха второ решение на АС - Ямбол и срещу местното допитване в Елхово


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ