radio 999

Сигнал до прокуратурата по повод предстоящия търг за басейн "Фиджи"


19/05/17 14:55:11коментари:0Сигнал до прокуратурата по повод предстоящия търг за басейн "Фиджи"Община Ямбол продава бившия басейн „Фиджи” на търг на  26  май  2017  година. Начална цена  – 458 000 лв.

На редакционната поща на 999 получихме сигнал за проверка по повод подготовката на търг от община Ямбол с подозрения за сериозни нарушения Сигналът е от предприемача Борислав Пехливанов до Окръжната прокуратура и Областния управител.


По точка 52 в Заповед РД/02-00220 от 03.05.2017г.на кмета на Ямбол се продава "Комплекс за отдих и спорт", представляващ поземлен имот идентификатор 87374.546.72 с площ 10861 кв. м. по КК и КР на града, одобрен със заповед РД-18-39/30.08.2005г.на изпълнителния директор на АГКК,последно изменена със заповед 18-1199-14.02.2014г.на началника на СГКК Ямбол,идентичен с УПИ 1 "За отдих, спорт и озеленяване" в кв. 22 А по регулационния план на Ямбол, одобрен със заповед ТУ/02-00050 от 25.11.2013г. на кмета на Община Ямбол, ведно с построената през 2003г. в имота едноетажна масивна сграда за обществено хранене - ресторант с идентификатор 87374.546.72.1 със ЗП 183 кв.м. с административен адрес гр.Ямбол, жк. "Хале" 65,актуван с АЧОС 1984 от 11.05.2016г. начална тръжна цена на имота 458 000.00 лв. без ДДС.

В тази връзка, пише Пехливанов, подозирайки сериозно умишлено занижаване на цената на гореописания имот имам следните въпроси:

Кой и по каква методика е извършил оценката на имота?

Кой е възложителят на тази оценка?

Защо в тази оценка не са включени всички постройки находящи се на терена?

Как се получи така, че в обявлението за търга липсват изградения басейн с площ от 486 кв.м. както и филтърното помещение, съблекални, тоалетни, 72 метра масивна ограда с височина 3 м. и съпътстващата ги вертикална и хоризонтална планировка, както и комуникации към тях, въпреки направената оценка и експертизата на имота през 2013г. от инж.Иван Илиев Банев вещо лице назначено от съда по гражданско дело 1584/2013г. в която са описани всички съоръжения и сгради в имота?

Освен това към днешна дата в описа на тръжната документация фигурират и 10 861 кв.м. терен, което допълнително вдига цената. Дали няма наличие на организирана престъпна група, целяща облагодетелствуването на определени лица и съответно нанасяне на сериозни загуби на общинския бюджет?

Моля да бъдат взети под внимание несъответствията по изготвяне на оценката на имота,приетата от съда и неоспорена оценка на същия от община Ямбол по дело 1584/2013г. Ако има промяна в обстоятелствата наложили новата по ниска оценка да се провери какви са те, и ако са в следствие на безстопанственост или друго нарушение на българското законодателство да бъде отърсена отговорност на длъжностните лица отговорни за тях.

Търгът да бъде спрян, предлага Пехливанов, до изясняване на гореописаните обстоятелства и с цел предотвратяване на сериозни загуби от въпросната продажба.


КоментариСледвайте ни във Фейсбук

Най-четени новини днес


Местят учениците на две ямболски училища заради ремонт в СУ „Св. Климент Охридски“

Счупиха фигурите на плоча, показваща десетките щастливи години на влюбена двойка от Ямбол

КАТАСТРОФА С ДВЕ КОЛИ И ПАТРУЛКА В КУКОРЕВО. ЕДИНИЯТ ОТ ВОДАЧИТЕ С ИНСУЛТ

ИНЦИДЕНТ В С.БОТЕВО! Тракторист падна от кабината, машината премина през него


Най-коментирани новини

Счупиха фигурите на плоча, показваща десетките щастливи години на влюбена двойка от Ямбол

Честит първи учебен ден! На добър час!

Ямболските училища посрещат 769 първокласници

Тържествено откриване на учебната година в училищата в община „Тунджа”


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ