Обратно към категорията

Община Сливен сключи договор за предоставяне на социални услуги в бивше училище

Добавено на: 03.02.2020 16:34
   

На 31 януари Община Сливен сключи Договор за предоставяне на социални услуги в Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Двата центъра се намират в бившето училище „Хаджи Димитър“ в квартал „Клуцохор“, чийто ремонт приключи в края на миналата година. Сградата е напълно оборудвана с необходимите мебели, техника и специализирано оборудване за работа с деца с увреждания.

Целта на проекта е създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и неговите родители. Дейностите са изцяло съобразени с мерките, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България и Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия. Ще се осигурят социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда на деца в риск и деца с увреждания.

Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и „Информираност и публичност” са предвидени и дейности за подбор на двата центъра и дейности за предоставяне на услугите в Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги  за потребители и техните семейства.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Центърът за обществена подкрепа се състои от два кабинета за индивидуална и семейна работа, кабинет за групова работа с деца и родители, кабинет за специалист, за екипи и за ръководител, санитарни възли и складове.

Дневният център за деца с тежки множествени увреждания с над 90% степен на увреждане се състои от 2 зали за групова работа със санитарни възли и място за почивка, 2 столови с разливни помещения, кухня, зала за лечебна физкултура, психосензорна зала, медицински кабинет, кабинети за логопед и психолог, за индивидуална работа, за екипи и ръководител, складови помещения.

Община Сливен има сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Проектът е следващ етап от процеса по изграждане нова социална инфраструктура за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда, а именно Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Изпълнението на предвидените дейности в проекта ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността на територията на община Сливен, за които е изградена подходяща инфраструктура, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж”.

Целта на проекта е създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и неговите родители. Дейностите са изцяло съобразени с мерките, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България и Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия. Ще се осигурят социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда на деца в риск и деца с увреждания.

Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и „Информираност и публичност” са предвидени и дейности за подбор на двата центъра и дейности за предоставяне на услугите в Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги  за потребители и техните семейства.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 2904500.56лв. /два милиона деветстотин и четири хиляди петстотин лева и петдесет и шест стотинки/ в това число радходи по линия на ЕСФ в размер на 2468825.48 /два милиона четиристотин шестдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/ и национално съфинансиране в размер на 435675.08 /четиристотин тридесет и пет хиляди шестотин седемдесет и пет лева и осем стотинки/.

Срокът на изпълнението на дейностите по BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” е до 31.12.2023г.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Окончателно: ВАС отмени заповедта на ОДБХ – Ямбол за евтаназия на стадото на Ана Петрова от Болярово
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!