Обратно към категорията

МЯРКА 20 ОПАЗВА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА

Добавено на: 05.12.2020 09:51
   

Чрез  мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от  Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа се цели развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на база на специфичния и неизползван потенциал за развитие на територията на МИГ-Тунджа.  По нея допустими кандидати са Община Тунджа, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, читалища и стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани земеделски стопани, стопански субекти по Търговския закон, Закона за кооперациите,    физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.  Допустими дейности по мярката са регистрация и сертификация на регионална колективна марка, подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции,  създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др., провеждане на специални промоционални и информационни кампании за нов туристически продукт/регионална колективна марка/изделия/традиция/занаят и др.подобни и дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и обновяване на природното и културно наследство на територията.

Процедурата  за прием на проекти  по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ премина  с два приема. По първият прием бяха подадени три  проектни предложения:

- Проектно предложение с наименование „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност" с кандидат община Тунджа в размер на безвъзмездната финансова помощ 29 307,62 лева.

- Проектно предложение с наименование „Приемственост, съхраняване и популяризиране на местната идентичност и нематериално културно наследство на територията на МИГ-Тунджа. Самодейните колективи от малките населени места- мост между поколенията” с кандидат НЧ „Светлина -1929” с. Роза с размер на безвъзмездната финансова  помощ 29 336,80 лева.

- Проектно предложение с наименование „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища- потенциал за ревитализация на селските общности"– кандидат община „Тунджа” размер на безвъзмездната финансова помощ 29 108,23 лева.

Проектното предложение „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища – потенциал за ревитализация на селските общности“  с кандидат община Тунджа   е насочено към народните читалища.  Реализацията му  има за цел, чрез подкрепа за дейността на народните читалища, да се подпомогне провеждането на местни празници, обичаи и традиции; да се популяризира местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа, което да бъде основа за ревитализация на местните общности. В рамките на проекта е предвидено закупуване на народни носии и разработването на 5 кулинарни маршрута и печатно издание „Кулинарни пътешествия по долината на Тунджа“, което ще популяризира местното наследство, изделия и храни.  

Проектно предложение „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“ с кандидат община Тунджа  предвижда създаване на регионална колективна марка, основана на местната идентичност, обединяваща символно местното културно наследство, местните изделия и храни. Проектът включва дейности, свързани със сертифицирането на типични местни продукти и услуги и провеждане на специални промоционални и информационни кампании за популяризиране и утвърждаване на регионалната колективна марка, изготвяне и разпространение на Каталог на сертифицирани обекти и туристически атракции, създаване на две малки местни тържища за сертифицирани продукти в населени места на община „Тунджа“. С реализирането на проекта ще бъде формулиран и приложен комплексен пълноценен интегриран механизъм за устойчиво развитие, в центъра на който са локалните специфики и дадености.

 По втория прием по мярка 20 Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“бяха подадени две проектни предложения:

  • Проектно предложение  с наименование „Творческа резиденция „ Тунджа - маркетинг и популяризиране на местното наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите” с кандидат Община „Тунджа” и стойност на БФП 29 300,00 лева  
  • Проектно предложение „Пресечна земя – живот и мистика по земите на община „Тунджа”” с кандидат Сдружение с нестопанска цел „Тунджански друми” 2020 на  стойност на БФП 15 802,10 лева.

Проектното предложение на община Тунджа  „Творческа резиденция „ Тунджа - маркетинг и популяризиране на местното наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите” ще даде възможност да бъде разработена и въведена иновативна  концепция за утвърждаване на местната идентичност чрез  съвременни форми. Неговият  творчески формат е концентриран върху художественото наследство на 3 големи имена в националното и световно изкуство – Георги Попов – Джон от с. Видинци; Иван Колев – Болярски от с. Болярско и проф. Иван Димов от с. Маломир. Ще бъдат проведени 3 пленера за млади творци и заключителен творческо събитие, които ще преобразят  обществени пространства на 4 населени места от общината. В рамките на заключителното събитие „АртСЕЛО“ на открита сцена ще се представят местни самодейци и изпълнители – артисти от различни жанрове – музика, танц, художествено слово, визуални изкуства и др., ще бъдат обособени 3 тематични щанда, представящи пленерите, както и изложение „От Тунджа с Любов“, на което ще бъдат представени и предлагани стоки и услуги от територията на МИГ-Тунджа. Предвижда се чрез мащабната кампания за представяне и популяризиране на творческите продукти, създадени на основата на местните специфики и изкуство, да се  осигури във висока степен разпознаваемостта и да се провокира интересът към територията на община „Тунджа“ и на МИГ –Тунджа, към локалните продукти и услуги.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа за развитие на селските райони  по подмярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Потребители: „Колкото по-мътна е водата, толкова по-висока е цената!”
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!