Обратно към категорията

Насрочено е трето заседание на Общински съвет-Стралджа

Добавено на: 22.12.2023 08:13
   

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Нели Тончева Кавалджиева, председател на ОбС, свиква 3-то заседание на Общински съвет-Стралджа, на 29.12.2023г. от 10:00 ч., в Заседателната зала на ОбС – „Велчо Тончев Димитров“, със следният проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
актуализация на бюджета за 2023г.
2. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
одобряване на инвестиция за 2023г. направена от „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол.
3. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
одобряване на инвестиция за 2023г. направена от „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол.
4. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно промяна
на структурата на община Стралджа.
5. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2024г.
6. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
разходване на част от възстановените от РИОСВ – Стара Загора средства от банковата
сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за
2020г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
7. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023-
2027г.
8. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно приемане на План за дейността на ОбС – Стралджа за календарната 2024г.
9. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет
град Стралджа и на Постоянните комисии през 2024 година.
10. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно създаване на Постоянна комисия за разглеждане исканията на граждани за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Стралджа.
11. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно избор на временна комисия за проверка на документи на кандидати за съдебни
заседатели за Окръжен съд – Ямбол.
12. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно откриване на процедура за избор на съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Ямбол.
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Окончателно: ВАС отмени заповедта на ОДБХ – Ямбол за евтаназия на стадото на Ана Петрова от Болярово
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!