Обратно към категорията

Нови 573 485 лева допълнително финансиране ще получи община Тунджа за реализацията на три социални проекта

Добавено на: 09.11.2020 14:09
   

Нови 573 485 лева допълнително финансиране ще получи община за реализацията на три мащабни социални проекта, с които ще бъде осигурена устойчивост на важни за местната общност дейности и услуги през 2021 г.

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е увеличен общия ресурс по схемата BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ с цел обезпечаване предоставянето на услуги за деца до края на 2021 година.По тази операция Община „Тунджа“ изпълнява дейности по проект „Желани пространства-Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места" от 2016 г., като неговата стойност до настоящия момент е 1 221 017 лв. Предстои да бъде договорен допълнителен финансов ресурс от 324 600 лева за 2021 г. Така общата стойност на проекта ще достигне 1 545 617 лв. В рамките на неговата реализация се доставят интегрирани здравни, образователни и социални услуги за деца и семейства на територията на община „Тунджа“.

С още 150 000 лева ще бъде увеличен бюджетът на Проект „КОМПАС- интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“, финансиран в рамките на първата по рода си в страната интегрирана схема за кандидатстване между двете оперативни програми - Развитие на човешките ресурси и Наука и образование за интелигентен растеж. Проектът на община „Тунджа“ по Процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи е с одобрена първоначална стойност на финансиране от 890 000 лева, от които 499 960 лв. по ОПРЧР. С новия финансов ресурс тя ще достигне 1 040 000. По проекта се прилагат интегрирани мерки за заетост и социално включване. В хода на неговата реализация е въведена пилотно в община „Тунджа“ услугата безплатна детска млечна кухня с патронажна грижа и педиатрична консултация. С новия договорен социален ресурс община „Тунджа“ планира да въведе и нова социална интервенция – хипотерапия за деца и други лица с увреждания.

Още 98 885 лева са договорени от община „Тунджа“ по Компонент 4 на операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, по която общината изпълнява проект „Център „Домашни грижи“ – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“. Общият договорен ресурс по проекта е на стойност 563 704 лева. Чрез него се предоставят здравно-социални услуги на възрастни и хора с увреждания и подкрепящи услуги в условия на епидемична обстановка, в следствие на COVID-19.

Към настоящия момент община „Тунджа“ изпълнява още 2 мащабни проекта, финансирани по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проект „Социална платформа „Тунджа“- възможности за активно приобщаване в малките населени места от селски тип“ е на стойност 360 228 лв. Чрез него се подпомага дейността на клубовете на пенсионера, предоставят се социални услуги и се провеждат социализиращи дейности за възрастни и хора с увреждания. Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“ е на стойност 284 360 лв.

По този начин, общият договорен ресурс от община „Тунджа“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, вкл. и с проектите за младежка заетост, през настоящия програмен период до момента надхвърля 3.5 млн. лв. Община „Тунджа“ е един от активните бенефициенти по програмата, с най-много договорени ресурси за социални услуги и мерки за социално включване в полза на местните общности.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Днес Ви питаме

Видео

Ицо Хазарта пред 999
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!