Обратно към категорията

Одобрен бе проект по програмата за развитие на селските райони

Добавено на: 25.02.2020 17:42
   

На 11.07.2018 г. Община „Тунджа“ депозира проектно предложение „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, община „Тунджа“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
С писмо с вх. № 0400-99/19.02.2020г., Държавен фонд земеделие уведомява Община „Тунджа“, че проектното предложение е включено в списъка за финансиране.
Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 523 219,30 лв. без ДДС. Срок за изпълнение – 36 месеца от подписване на договор за финансиране.
Проектното предложение „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, община „Тунджа“ е за извършване на основен ремонт на учебна сграда и физкултурен салон.
Предвижда се изпълнение на ремонтни работи по покрив, фасади, вътрешни инсталации /ВиК, ЕЛ/, подмяна на котела и отоплителната инсталация на сградата, съобразно с приложените мерки за енергийна ефективност и достигането на необходимия топлинен комфорт в сградата
Училището с. Бояджик включва две сгради: училище и физкултурен салон, които са строени в различни години, но са функционално свързани в един общ училищен комплекс с обща застроена площ от 1 450 м2, в т. ч. застроена площ на училището - 970 м2 и застроена площ на физкултурен салон - 480 м2. Имотът и сградите, където ще бъде реализиран проектът са общинска собственост. В училището се обучават 150 деца в подготвителни групи и ученици от селата Бояджик, Болярско, Гълъбинци, Златари и работят 24 души персонал - специализиран и помощен, които пряко ще се възползват от реализацията на проекта. Проектът е в изпълнение на ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, Специфична цел 2.1.1: Модернизиране на общинската образователна инфраструктура, Мярка 2.1.1.1. Реализиране на проекти за ремонт, обновление и енергийна ефективност на учебни и детски заведения с Подмярка 2.1.1.1.1 Ремонт, обновление и мерки за енергийна ефективност на учебни заведения от общинската инфраструктура от Общинския план за развитие на Община „Тунджа“ за период 2014-2020 г., с обща цел за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка чрез осигуряване на благоприятна и привлекателна учебна среда.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

CRESPO и DANNY ПРЕДСТАВЯТ ПЕСЕНТА СИ "ЗАВОЕВАТЕЛ" ПРЕД 999
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!