Обратно към категорията

Приемат бюджета на Община Ямбол за годината

Добавено на: 30.01.2020 09:13
   

Заседание на Общински съвет на Ямбол ще се проведе на 30 януари. В дневния ред са включени 18 точки:

1. Предложение относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ямбол за 2020–2023 година. - Приложение.

2. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2020г. - Приложение.

3. Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Ямбол.

4. Предложение относно приемане на Общински план за младежта 2020 година. - Приложение.

5. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020г.

6. Предложение относно промяна в параметри по договор за кредит по проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол".

7. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.32.71 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

9. Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII 5400, кв.122 по плана на град Ямбол, одобрен със Заповед I-А-797 от 17.08.1989г. и Заповед I-А-2414/ 19.07.2001г.

10. Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг обект, находящ се в сграда с идентификатор 87374.537.83.1 по КК на град Ямбол, пл. "Освобождение" № 1.

11. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Л. Каравелов".

12. Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 212/412 ид. ч. от общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Сливница" № 31-33.

13. Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. Оборище" № 57.

14. Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот с идентификатор 87374.73.622 в землището на град Ямбол.

15. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се на ул. "Милин камък" бл.1, вх. А, ет.4, ап.15.

16. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Георги Бенковски", бл.12, вх.Б, ет.5, ап.32.

17. Предложение относно предприемане на действия по дейността на „Континвест“ ООД, Производствена база - гр. Ямбол и „Верея - хим" ООД - Приложение.

18. Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2020г.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

НАТОВСКАТА БАЗА Е ДАЛА НА СТРАЛДЖА ЕДИНСТВЕНО 400 ЛЕВА ЗА ЦВЕТЯ
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!