Обратно към категорията

„ЦЕНТЪР ЗА ДОМАШНИ ГРИЖИ“ ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ

Добавено на: 04.11.2020 18:16
   

Община „Тунджа“, подписа Допълнително споразумение по операция BG05M9OP001-2.103 „ Патронажна грижа – Компонент 4“ към ДБФП № BG05M9OP001-2.040-0074, схема „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент – 2“ на ОП „РЧР“ 2014-2020. Това прави възможно продължаване приема на заявления за включване на потребители по проект „Център за домашни грижи“.

Реализирането на дейностите по проекта е насочено към подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастни хора, хора с трайни увреждания, включително и с хронични заболявания чрез осигуряване на мрежа от комплексни медико-социални услуги в домашна среда за периода от 01.11.2020 г. до 30.04.2021 г.

Желаещите кандидати подават заявление по настоящ адрес. Към заявлението се прилагат медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата /експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи/ и лична карта за справка.

Интегрираните здравно-социални услуги ще надградят операция „ патронажна грижа – Компонент 2“и ще продължат да допълват съществуващите услуги в общността „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“, специализирани в доставката на готова храна в домашна среда. Потребители по проекта могат да бъдат и лица, които към момента ползват Механизма за лична помощ за дейности, различни от ползваните, като например медицинско наблюдение, рехабилитационни услуги и/или психологическа подкрепа. Предлагането им в съвкупност, заедно ще допринесат за комплексност в мерките за независим и достоен живот на потребителите по проекта.

Основна цел на Центъра е превенция процесите на институционализацията, хоспитализацията и социалното включване чрез гарантиране на равен достъп до интегрирани медико-социални услуги в домашна среда, на територията на Община „Тунджа“ и осигуряване на трудова заетост и повишаване на компетенциите на трудово неангажирани лица, чрез наемането им като персонал.

В рамките на проекта ще продължат своята работа следните специалисти: 1- социален работник, 2-медицински сестри, 8 - социални асистента и рехабилитатор. Психолог ще осъществява почасови консултации и подкрепа в домашна среда на потребителите и близкото семейно обкръжение.

Достъпът до услугите ще бъде гарантиран, като прием на заявления от кандидат-потребители ще се осъществява текущо през цялото време на проекта /6 месеца/, като се предвижда да бъдат обхванати не по-малко от 90 потребители на здравно-социални интегрирани мобилни услуги.

Формуляри за кандидатстване ще бъдат достъпни на интернет страницата на Община „Тунджа“, в кметствата и офиса на Центъра за домашни грижи, който се помещава в сградата на Община „Тунджа“.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 046/ 684-319 и 046/684 -310.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

60 години любов, разбирателство и подкрепа
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!