Обратно към категорията

Заседание на Общински съвет на Ямбол на 28 април

Добавено на: 27.04.2022 13:59
   

Редовно заседание на Общински съвет на Ямбол предстои на 28 април. В дневния ред са включени 24 точки. Заседанието на местния парламент в Ямбол ще започне утре в 9.00ч. в зала 107 и ще се предава онлайн в сайта на общината.

ДНЕВЕН РЕД:

Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2021г. Отчет

Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2021г.

Предложение относно отпускане ЕФП на Николина Стоянова.

Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2022г. Годишен план

Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г. 

Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

Предложение относно удължаване на срока по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа+", финансирана по ОП РЧР 2014 – 2020г.

Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе неприсъствено.

Предложение относно предоставяне под наем на част от общински имот – публична общинска собственост на „АИППМП д-р Ваня Иванова 2012“ ЕООД.

Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Национална потребителска кооперация на слепите в България.

Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове самостоятелни търговски обекти - ПОС, Безистен, пл. Освобождение № 1.

Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ на ул. Будак Стоян войвода № 21.

Предложение относно определяне на цена на право на строеж за обект Постройка на допълващо застрояване - Барбекю в общински ПИ, ул. Димчо Дебелянов.

Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2021г. на „ДКЦ-1“-Ямбол ЕООД.

Предложение относно дължим дивидент на общината от ТД с общинско участие за 2021г.

Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. Странджа № 48, с цел продажба на собственика на законно построената сграда.

Предложение относно съгласие за придобиване в собственост на Община Ямбол на държавен имот с отпаднала необходимост, ул. Милин камък № 6.

Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

Предложение относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на ПУП - ПУР и ПУП – ПП за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти – земеделска територия за трасе на улица.

Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР в обхват УПИ VІ-7977, кв. 36 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.550.69 по кадастралната карта.

Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол. 

Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, с конкретно предназначение „за възстановителен център“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта. 


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Времето в Ямбол

Видео

Проверка на прокуратурата не посочи виновни за натровените ученици в Дражево
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!