Обратно към категорията

На 29 декември се открива ремонтираният Музей на бойната слава в Ямбол

Добавено на: 28.12.2023 14:47
   

С официална церемония на 29 декември от 13:30 часа ще бъде ознаменувано приключването  на ремонта на Музея на бойната слава в Ямбол.

Непосредствено след церемонията ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проектните дейности.

Проект „Ремонт на Музей на бойната слава“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 2 369 570.60 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие Юг. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 607 162.26 лв. и с нея се обезпечи  изпълнението на строително-монтажните работи и частичното обзавеждане и оборудване. Останалите дейности по проекта - доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление, на обща стойност 762 408.34 лв., са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие Юг по ОПРР 2014-2020.

Проектът включваше дейности по модернизиране на  сградите, в това число и чрез мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на прилежащото пространство, създаване на достъпна архитектурна среда, осигуряване на допълнително обзавеждане и оборудване за нуждите на музея. 

Развитието на художественото и културно-историческото наследство на Ямбол повишава туристическия потенциал на града.

Тази публикация е създадена в рамките проект „Ремонт на Музей на бойната слава“, ДБФП № BG16RFOP001-1.017-0007-C05 и Договор за финансиране на допустим проект № 21F-000483 от 14.05.2021 г., който се осъществява с комбинирана подкрепа – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”– Фонд за градско развитие ЮГ, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Продължава облагородяването на Ямбол
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!