Обратно към категорията

Общински съвет-Ямбол гласува закупуването на Брънековата къща

Добавено на: 24.06.2021 20:56
   

Общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Валентин Ревански за закупуването на Брънековата къща от наследниците на Петър Брънеков за 130 000 лева. Сградата е построена в началото на миналия век , тя е недвижима културна ценност на Ямбол и е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата с предварителна категория „местно значение“.

Повече от 15 години къщата е изоставена от собствениците си. Община Ямбол е предприемала неколкократно действия, с които законово да ги задължи да я поправят, включително и при условията на чл. Бр72 от Закона за културното наследство.

Брънековата къща е част от културното наследство на Ямбол и важна част от историята му. Една от функциите на общината е  да  създаде условия за опазване и закрила на културното наследство и да гарантира равен достъп на гражданите до културните ценности. 

Ако сградата не бъде  укрепена  и реставрирана,  има  опасност тя да се срути в  близките години. Другата възможност е Община Ямбол да я придобие, реставрира и да ѝ вдъхне нов живот.

В  тази  връзка  е  изпратено  писмо  до  собствениците  Любен Брънеков  и Събина Брънекова-Милин с предложение да бъде закупен имота, който е със сантиментална стойност за гражданите на Ямбол. Постъпил е отговор в Общинска администрация, че те приемат предложението за закупуване на имота на цена от 130 000 лв.

Важно е да се отбележи, че преди предложението да бъде внесено кметът на Ямбол проведе разговор с представители на Националния институт за недвижимо културно наследство. Тяхното становище беше, че Община Ямбол трябва да се възползва от тази възможност за закупуване на емблематичната сграда и тя отново да бъде върната на Ямбол.

Освен това беше организирано допитване чрез официалната фейсбук страница на Община Ямбол. В него се включиха 7000 души, от които 92% (6440 души) реагираха положително за покупката на имота.

Общинският съвет гласува за откриването на нова конкурсна процедура за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД. На първия конкурс нямаше допуснати кандидати, които отговарят на изискванията.

Съветниците в Ямбол приеха Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” - бюджетна дейност към Община Ямбол.

Мярката се налага поради разширяване предмета на дейност на предприятието и възникналата необходимост от промяна в числеността на персонала, като се предвидят допълнителни 9 щатни бройки за управлението и обслужването на компостираща инсталация.

В тази връзка в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие ”Паркове, зони за отдих и спорт"- бюджетна дейност към Община Ямбол, общата численост от 39 се променя на 48 щатни бройки, като се обособява звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация“ - 9 щатни бройки.

Общинският съвет гласува за предоставяне на управлението, стопанисването, поддържането и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, изградени на обекти „Пречиствателна станция за отпадъчни води“, „Довеждаща инфраструктура до Пречиствателна станция за отпадъчни води“ и „Реконструкция на Главен колектор IX и попадащия в трасето водопровод“ по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол — втора фаза“ на Асоциацията по ВиК в Ямболска област.

Съветниците гласуваха правомощия на кмета Валентин Ревански да сключва договори за управление на отпадъците.

Двадесет и петото заседание на Общински съвет – Ямбол имате възможността да гледате в сайта на Община Ямбол: https://yambol.bg/общински-съвет/заседания .


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Потребители: „Колкото по-мътна е водата, толкова по-висока е цената!”
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!