Обратно към категорията

Обявление за откиване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Ямбол

Добавено на: 19.04.2023 12:45
   

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели в Районен съд- Ямбол и на основание писмо с Изх. № 419/09.02.2023 година на Председателя на Окръжен съд – Ямбол, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, Общински съвет „Тунджа“ обявява  открита процедура за определяне на 15 броя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол.

 Каним заинтересованите жители на община „Тунджа“ да представят в Общински съвет „Тунджа“, кабинет № 203 в сградата на Община „Тунджа“ , гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 необходимите документи в срок до 31.05.2023 година, 17.00 часа.

I. Кандидатът за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

 1. да бъде дееспособен български гражданин;
 2. да е на възраст от 21 до 68 години;
 3. да има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Ямбол, за който кандидатства;
 4. да има завършено най-малко средно образование;
 5. да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. да не страда от психически заболявания.

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

II. Кандидатите за съдебни заседатели на основание чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт следва да представят в Общински съвет „Тунджа“, следните документи:

 1. заявление за участие в процедура по подбор на съдебни заседатели, по Приложение № 1 към чл. 7а, ал. 1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели издадена от Висшия съдебен съвет;
 2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование, ако кандидатът за съдебен заседател е завършил средното си образование до 1 януари 2007 г., съответно висше образование до 1 януари 2012 г. В останалите случаи информацията за завършено образование се установява служебно, без да е необходимо заявителят да представя съответните документи;
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

Образците на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет „Тунджа“ (кабинет № 203, ет. 2 в сградата на Община „Тунджа“, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1), както и на сайта на Община „Тунджа“, раздел “Общински съвет” или от следната връзка https://tundzha.bg/obshtinski-savet/sadebni-zasedateli

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документите по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

Кандидатите родени преди 16.07.1973 година, представят документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на Български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,като следва да подадат съответни заявления по образец до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА.

Повече информация и образци на заявления на интернет страницата на КРДОПБГДСРСБНА  : https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Интервю с баба Дора от с. Шарково
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!