Обратно към категорията

Проведе се обществено обсъждане на предложение за поемане на нисколихвен дългосрочен общински дълг на Oбщина Ямбол

Добавено на: 20.04.2021 14:37
   

Обществено обсъждане    за намерението на Община Ямбол да поеме нисколихвен дългосрочен дълг от Дружество по Закона за задълженията и договорите "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) се проведе вчера в Зрителната зала на Община Ямбол. 

Кметът на Ямбол Валентин Ревански покани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на Община Ямбол да участват в публичното обсъждане.   Сред присъстващите в залата бяха и областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, народният представител Станислав Говедаров и общински съветници.

След като заместник-кметът на Ямбол Васил Александров запозна всички с обектите, които ще бъдат реализирани след поемането на дълга и основните дейности по тях, общественото обсъждане продължи час и половина. 

Чрез дълга в размер на  8 764 494 лева ще бъдат осигурени финансови средства за реализирането на важни за община Ямбол проекти, които ще допринесат за повишаване качеството на живот в нашия град. Годишната лихва на заема ще бъде под 1%. Може да се направи сравнение с предходния заем, който искаше да изтегли предишното ръководство на община Ямбол. Той е бил одобрен, а условията по него са били за лихвен процент от 2,5% за дълг от 17 600 000 лева.

Една част от заема ще се използва за изграждане на осветление в Ямбол, където досега не е съществувало такова. Сумата, която ще бъде изразходвана за осветление, ще е в размер на 3 886 680 лева с ДДС. С останалата част ще се дофинансират следните пет важни за града ни обекти: 

1.Обект "Основен ремонт- реконструкция на ЦГЧ-2" включва: ул. "Търговска" от ул. "Богомил" и ул. "Срем" до ул. "Гр. Игнатиев"-III-ти клас, включително авторски и строителен надзор;

2. Обект“ Рехабилитация и реконструкция на ул. ”Крайречен булевард” и ул. “Търговска” при кръстовище до Комплекс за социални услуги за деца и възрастни /КСУДВ/ .

3. Обект „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. „Крайречен булевард“ и ул. “Търговска“. Етапно строителство, включително авторски и строителен надзор.

4. Обект“ Извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт, изграждане и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.

5. Обект“ Ремонт, рехабилитация и реконструкция, велоалея и паркинги на улица „Милин камък“ от о.т. 79 до о.т.336 по плана на гр. Ямбол – Аврен. Етапно строителство.

Месечните икономии от електрическа енергия, които ще бъдат постигнати след изпълнението на обектите, ще бъдат достатъчни за погасяването на тази част от дълга, която е близо 45 % от целия заем. Това означава, че сумата, която реално трябва да бъде върната със собствени приходи на община Ямбол, ще е в размер на 4 877 814 лева, но срещу нея ще бъдат изградени посочените обекти. Останалите средства могат да бъдат погасявани само от направените оптимизации на разходите, които сегашното ръководство на община Ямбол направи през първата година на своето управление, когато то не само трябваше да започне изграждането на определени инфраструктурни обекти и социални проекти, но се фокусира и към съкращаване на необосновани разходи или тяхното оптимизиране, а именно: над 500 000 лева годишно от оптимизиране на Общинската администрация, над 760 000 лева от охрана, дофинансиране на съпътстващи общински дейности (общински предприятия и второстепенни разпоредители към община Ямбол), които са на издръжка на общинския бюджет.

По време на обсъждането бяха споделени много и различни мнения, включително и извън обсъжданата тема. 

Против поемането на дълга от присъстващите в залата бяха  г-н Иван Кърцъков, г-н Каньо Канев, г-н Георги Зафиров, г-жа Пламена Панкова. Питания бяха отправени от общинските съветници Катя Георгиева и Калоян Калиманов. Отношение по темата взе и г-н Христо Христов.

Голяма част от въпросите на гражданите бяха свързани с рекордния преходен остатък на Община Ямбол през миналата година в размер на над 16.7 млн. лв. Отново се наложи да бъде обяснено, че от тях     12 357 748 лева са от местни дейности, 5 017 188 лева са пряко свързани с работата на Общината, към тях се добавя целевата субсидия в размер на 7 340 560 лева, с която Ямбол беше подкрепен от правителството. 

Други граждани споделиха, че имат "тъжна оценка за това, което са видели". Според тях планираната реконструкция на пътищата е необходима, но трябва да ѝ се обърне повече внимание и да се изгради кръстовище с кръгово движение на ХЕС. Състоянието на различни улици в града също беше коментирано. Част от присъстващите подчертаха, че те също имат кредити, но не одобряват Община Ямбол да поема дългосрочен дълг. Поставен беше и въпросът за липсата на кадри, които да работят в Гробищен парк - Ямбол.В отговор на това питане беше подчертано, че финансов ресурс за тази дейност има, но няма желаещи да работят там.

Обект на коментари от граждани беше и реконструкцията на кръстовището до Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, неговата неголяма натовареност и липсата на необходимост там да има кръгово движение. "Дори и сега да не е натоварено, това е маршрут, по който автомобилите могат да се движат към кварталите "Хале", "Зорница" и "Диана". По този начин ще се облекчи и трафикът в посока към комплекс "Граф Игнатиев", отговори на питането кметът на Ямбол Валентин Ревански. Той подчерта, че скоро ще бъде обявена и процедура за обследване на велоалеите в Ямбол.

На обсъждането бяха споделени и мнения, че ако трябва да се работи в перспектива, необходимо е първо да се използват средства и по-късно да се чака резултатът от тях. "Заемът е по възможностите на Общината и като гражданин бих го подкрепил. Виждам развитие по това, което е правено и досега, тази приемственост е плюс. Това ръководство не захвърля вече извършеното и изграденото, а иска да го реализира и усъвършенства по по-ефективен начин. В условия на криза трябва да се инвестира. Ще поемем    дългосрочен дълг, но ще оставим и среда, в която гражданите да се чувстват по-добре и градът да се развива с по-големи темпове. Нужно е мнението на повече граждани, но това е задължение на всички нас  - да се интересуваме как се развива Ямбол", допълни един от участниците в обсъждането.

Предложението за поемане на нисколихвения дългосрочен дълг предстои да бъде гласувано на сесия на ОбС - Ямбол.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Да сбъднеш мечта!
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!