Обратно към категорията

„ДО ПРОКУРАТУРАТА В СЛИВЕН: ИМА ПОДМЕНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ЗАЕМА!“

   

Image

Шестима общински съветници от Сливен, представители на различни групи в местния парламент подадоха сигнал до прокуратурата за подменен протокол от публичното обсъждане на 22 октомври 2010 г.

Припомняме, че тогава именно бе представено пред сливенските граждани предложението за новия заем от 12 млн. лв., който иска да изтегли Община Сливен. Общински служители от сливенската общинска администрация /пожелали да останат анонимни/ дадоха повече информация по темата.
При раздаването на материалите за сесията в понеделник, част от съветниците с изненада са забелязали, че в протокола от октомврийското обсъждане на заема, голяма част от направените по време на обсъждането коментари, както и от представените позиции и въпроси, липсват, като за сметка на това са „се появили“ такива, които изобщо не ги е имало.
Това е предизвикало групата общински съветници от Сливен да определят протоколът, представен от общинска администрация за подменен и да подадат сигнал до прокуратурата.Те ще настояват да се изиска аудиозаписът от общественото обсъждане и да се направи съпоставка с представения официално протокол.

Протоколите от проведено обществено обсъждане са неразделна част от документите, с които на общините се разрешава да теглят общински кредити, припомнят запознати

Пълният текст на жалбата:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във включеното под т. 5 от проекта за дневен ред на заседанието на Общинския съвет - Сливен на 24.01.2011 г.(понеделник) "Предложение от Йордан Лечков - кмет на

 

Община Сливен за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност чрез договор за общински заем в размер на 6 136 000 (шест милиона сто тридесет и шест хиляди) евро" е представен и протокол за проведено на 22.12.2010 г. публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг. Провеждането на публично обсъждане, съгласно чл. 14, т. 4 от Закона за общинския дълг (ЗОД), е едно от условията, на които трябва да отговаря поемането на дългосрочен общински дълг: "...проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението". А в чл.15, ал. 3 на същия закон е записано изискването, че "....за изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по чл. 13".
Формално изискването на чл.15, ал. 3 е спазено. Но дори от протокола се формира представата, като че ли това е било една среща на въпроси и отговори. А всъщност преобладаващата част от взелите в обсъждането участие граждани изразяваха становища, изказваха мнения, правеха предложения и споделяха едни или други опасения. Категорично прозвуча негативното отношение към намерението за поемане на дългосрочен общински заем. Обобщената оценка на обществената нагласа, проявила се на публичното обсъждане, е отрицателна. Както е видно, в протокола за такива неща и една буква няма!
Това означава че визираният протокол е непълен, неточен, манипулиран, фалшифициран като в него не е отразено изразеното преобладаващо несъгласие на гражданите на Сливен. Поради това той губи предвиденото в ЗОД значение на задължително присъствуващ документ в предложението. По този начин се преодолява и записаната в чл. 8 от приетата от Общ. съвет - Сливен Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от ЗОД възможност "когато в резултат на общественото обсъждане се установи, че предлагания проект не отговаря в достатъчна степен на нуждите на местната общност, което налага съществени промени в проекта, кметът на общината преценява необходимостта от допълване или преработване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане".
Констатацията ни за неверен, изопачен официален документ може да бъде подкрепена чрез сравняване на хартиения носител с техническия аудиозапис, който би следвало да се съхранява. Въпреки че водещият публичното обсъждане г-н Лечков арогантно нареждаше изключването на микрофона на говорещите граждани, все нещо ще се е записало! Макар и протоколът да е приложен без съставения регистрационен списък на присъствуващите на публичното обсъждане, не е проблем посочването на достатъчно представителен брой свидетели.
Ето защо нашето искане е да се извърши проверка и при констатиране на престъпление от общ характер поради фалшифициране на официален документ -протокол от публично обсъждане по чл 15, ал. 3 на ЗОД, на виновните лица да бъде потърсена наказателна отговорност.
Особеното ни искане е да бъде незабавно спряно изпълнението на внесеното предложение от Йордан Лечков относно поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност чрез договор за общински заем в размер на 6 136 000 евро предвид наличието на данни за престъпление от общ характер.

Приложение: Протокол от 22.12.2010 г. от публично обсъждане
Следват подписи.
 

Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

Времето в Ямбол

Днес Ви питаме

Видео

ПОРУТЕНО МИНАЛО: ДЕТСКИ ЛАГЕР СЕ РУШИ И ПУСТЕЕ
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!