Обратно към категорията

Какво прие ОбС - Ямбол на днешното си заседание

Добавено на: 31.05.2021 17:36
   

Общинските съветници в Ямбол приеха Общинска програма за закрила на детето през 2021 година, която се гласува всяка година и е разработена от Комисия за детето.

Съветниците приеха и на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол за 2021 – 2022 г.

Те гласуваха и промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021 г. чрез компенсирана промяна по бюджета на второстепенните разпоредители.

Тя касае закупуване на автомобил за Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост на стойност 15 000 лева, на преносима инсталация за почистване и промиване с вода на дъждоприемни шахти за отводняване от дъждовна вода по улиците на града на стойност 7 440 лева за Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности”, поливна машина с високонапорна помпа за вода за Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт” на стойност 16 050 лева, изграждане на система за контрол на достьп в плувен басейн при Езикова гимнация „Васил Карагьозов“ за 3 700 лева. Средствата за системата ще бьдат осигурени от бюджета на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт”.

Общински съвет – Ямбол прие предложението за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Ямбол от Дружество по Закона за задълженията и договорите „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 за регионите София и Южна България.

Дружество по Закона за задълженията и договорите „Фонд за устойчиви градове“ предлага нисколихвено финансиране на проекти, съгласно приоритетите на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Проектите, които ще бъдат финансирани по описаната схема за финансиране, са:

1. Проект "Основен ремонт / реконструкция на ЦГЧ-2" включва: ул."Търговска" - от ул."Богомил" и ул."Срем" до ул."Гр. Игнатиев"-III-ти клас, включително авторски и строителен надзор;

2. Рехабилитация и реконструкция на ул. ”Крайречен булевард” и ул. “Търговска” при кръстовище до Комплекс за социални услуги за деца и възрастни /КСУДВ/ - 400 000 лева.

3. Проект „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. „Крайречен булевард“ и ул.“Търговска“. Етапно строителство, включително авторски и строителен надзор

4. Проект „Извършване на строително-монтажни работи (СМР): СМР 6 - Извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.

Проектите са насочени към повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни, чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие, подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност. Общата стойност на проектите: 7 861 310 лева с ДДС, дългосрочният заем е в същия размер.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Ветеринари влязоха във фермата на Ана Петрова от Болярово
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!