Обратно към категорията

НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ НАМАЛЯВА ЗАРАДИ ОТРИЦАТЕЛЕН ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ

   

НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ НАМАЛЯВА ЗАРАДИ ОТРИЦАТЕЛЕН ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ

През 2018 г. в област Ямбол са регистрирани 1 189 родени деца, като от тях 1 174 (98.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 38 деца, или с 3.3%, съобщават от Националния статистически институт.
Коефициентът на обща раждаемост  в област Ямбол през 2018 г. е 9.8‰ и в сравнение с 2017 г. се увеличава с 0.4 промилни пункта.
Броят на живородените момчета е 601, а на живородените момичета – 573.
В градовете и селата на област Ямбол живородени са съответно 876 и 298 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 10.4‰ и в селата – 8.5‰.
С по-висок от общия за областта коефициент на раждаемост са общините Стралджа – 10.5‰, Ямбол и Елхово – по 10.1‰, а с по-нисък общините Болярово (8.6‰) и Тунджа (8.5‰).
 
Към 31.12.2018 г. броят на жените във фертилна възраст (от 15 до 49 години) е 22.1 хил. като спрямо предходната година той намалява с 2.5%.
 
Броят на децата, родени от майки под 20 години е 254 през 2018 г. и в сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 8.1%.
 
Смъртност
 
 През 2018 г. в област Ямбол нивото на общата смъртност се увеличава. Броят на умрелите е 2.2 хил. души, а коефициентът на обща смъртност – 18.7‰ и спрямо предходната година се увеличава с 0.9 промилни пункта.
 
Смъртността сред мъжете в област Ямбол (20.1‰) e по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.2‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 121 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (29.0‰) отколкото в градовете (14.4‰). С по-висок коефициент на смъртност спрямо средната стойност на показателя за областта са общините Болярово (31.8‰), Тунджа (28.0‰), Стралджа (23.7‰) и Елхово (20.3‰). Единствено община Ямбол е с по-ниска от средната за областта смъртност (13.8‰).
 
През 2018 г. в област Ямбол са починали 10 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 8.5‰. За сравнение през 2010 г. коефициентът на детска смъртност е бил 19.4‰, а през 2017 г. – 7.9‰.
 
Естествен и механичен прираст на населението
 
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.
 
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.
 
През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Ямбол е намаляло с 1 059 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествен прираст в област Ямбол, е минус 8.9‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 4.0‰, а в селата – минус 20.5‰.
 
Всички общини в областта също са с отрицателен естествен прираст, като община Ямбол е с най-нисък коефициент на естествен прираст – минус 3.7‰. Следват общините Елхово (-10.2‰) и Стралджа (-13.2‰). С най-голямо намаление на населението и висок отрицателен коефициент на естествен прираст са общините Болярово (-23.2‰) и Тунджа (-19.5‰).
 
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, представляващ разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година, който за област Ямбол също е отрицателен – минус 514 души. Коефициентът на механичен прираст е минус 4.3‰, съответно в градовете е минус 6.4‰, докато в селата коефициентът на механичен прираст е положителен – 0.8‰.
 
През 2018 г. отрицателен механичен прираст имат общините Ямбол (-7.6‰), Стралджа (-4.1‰) и Елхово (-0.3‰). Положителен механичен прираст е регистриран в общините Болярово и Тунджа, съответно 8.4 и 1.2 ‰.

Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

Времето в Ямбол

Видео

Потребители: „Колкото по-мътна е водата, толкова по-висока е цената!”
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!