Обратно към категорията

Община Тунджа стартира проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване”

Добавено на: 25.06.2020 15:01
   

Община „Тунджа“ е бенефициент по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., като дейностите са с продължителност 25 месеца и се изпълняват на територията на общината в партньорство с Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, Детска градина „Звездица“, с. Скалица, Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево и с участието на 10-те общински училища.

Одобреният проект се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „ Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа-мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места.“, чрез Водено от общностите местно развитие.

Общата стойност на одобреното финансиране е 389 975,54 лв., от които 331 479,21 лв. европейско финансиране от Европейския социален фонд и 58 496,33 лв. национално финансиране.

Основната цел на проекта е да бъдат приложени иновативни интерактивни ефективни и ефикасни механизми за подкрепа на социалното включване на деца от маргинализирани групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование и превенция на ранното напускане на образователната система на територията на община „Тунджа”.

Конкретните цели са:

- да бъдат въведени и приложени иновативни форми на взаимодействие с родителите и за консолидиране на общностите на образователните институции на територията на община „Тунджа”;

- да бъдат формулирани и утвърдени трайни и устойчиви партньорства в рамките на образователната инфраструктура на територията на община „Тунджа” в подкрепа на социалното включване на деца и ученици от маргинализирани групи;

- да бъде преодоляна социалната изолация на деца, ученици и родители от маргинализирани общности с ресурсите и възможностите на образованието;

- да бъде повишена мотивацията за включване в образователния процес и да бъде преодоляно ранното напускане на образователната система чрез въвеждане и прилагане на иновативни интерактивни техники и технологии в община „Тунджа”.

Проектът включва следните основни дейности:

Дейност 1.„Общински център за иновации и детско развитие „Тунджа“. Допълнителна работа с деца от маргинализирани групи, включително през летните месеци“;

Дейност 2.„Споделени пространства“ – консолидиране на общността с активното родителско участие“.;

Дейност 3. „ Пътуваща театрална работилница за деца и възрастни /родители и учители/“.;

Дейност 4. „ Пейнтбол на село – в училище и в детската градина.“;

Дейност 5. „ Общинска детска асамблея „Тунджа“ – творчество и красота“.

В мерките за образователна интеграция и реинтеграция по проекта се очаква да участват не по-малко от 586 деца, ученици и младежи от маргинализираните общности (включително роми).

Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. е Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, гр. София.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Котел се възстановява след наводнението
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!