Обратно към категорията

Предстои заседание на Общински съвет Стралджа

Добавено на: 22.03.2024 07:18
   

На 6-тото заседание СЪВЕТНИЦИТЕ ЩЕ ОБСЪЖДАТ БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 2025-2027Г.
Председателят на ОбС – Стралджа Нели Кавалджиева свиква на 28.03.2024г. от 10:00 ч., в Заседателната зала на ОбС – „Велчо Тончев Димитров“ 6-то заседание на Общинския съвет при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно приемане на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2025-2027г. на община Стралджа.
2. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно добавяне на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа през 2024г.
3. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно изменение на Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост и Приложение №1 към нея за промяна на началните базисни цени за отдаване под наем на общински язовири.
4. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имот-публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на здравеопазването за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Ямбол, в собственост на община Стралджа.
5. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно приемане на: 1. Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето за 2023г.; 2. Общинска програма за закрила на детето за 2024г. на община Стралджа.
6. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно прекратяване на членството на община Стралджа в Национално сдружение на общините в Република България.
7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Животновъди: Притискат ни с документи с невярно съдържание
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!