Обратно към категорията

РУО-Ямбол с указания за родителите за матурите и приема след 7 клас

Добавено на: 12.06.2022 11:16
   

На 14 и 16 юни ще се проведат матурите за 7 и 10 клас. Във вторник е изпитът по български език и литература, в четвъртък – по математика. На 17 юни е изпитът по чужд език, на който ще се явят само учениците, които са подали заявления до 18 февруари, припомнят от Регионалното управление по образованието. На 21 юни в Средно училище „Св. Кл. Охридски“ – Ямбол ще се проведе и изпит по изобразително изкуство за кандидатствалите по тази специалност.
Оценките от националното външно оценяване за 7 клас са важни за приема в гимназиите. По този повод Областната комисия по прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година разпространи чрез сайта на Регионалното управление по образованието препоръки към родителите.
Изпитите ще се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Началото е от 10:00 ч., затова учениците следва да се явят с ученическа лична карта не по-късно от 09:30 ч.
На изпитите учениците пишат с черен химикал.
Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 28 юни, а от 5 юли започва приемът на документи за гимназиите. Това ще става в училища-центрове на територията на област Ямбол по общини, съобщават от Регионалното управление на образованието.
В Ямбол като такива са определени СУ „Свети Климент Охридски”, ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „П. Р. Славейков” и Об У „Д-р Петър Берон”.
За община Болярово документи ще се приемат в СУ „Д-р Петър Берон”, за община Стралджа – в СУ „П. К. Яворов”, за община Елхово – в ОУ „Св. Паисий Хилендарски”.
За община Тунджа няма определени центрове, родителите ще преценят къде да подават документите за участие в етапите на класиране.
Работното време на училищата-центрове за времето на прием на документи за първи етап на класиране ще е в работните дни от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. от 08:00 часа до 18:00 часа.
Освен в училищата-центрове, заявления в този период ще се приемат и по електронен път, добавят още от Регионалното управление на образованието.
За участие в държавния план-прием в VІІІ клас учениците, успешно завършили VІІ клас, трябва да подадат до началника на регионалното управление на образованието следните документи: заявление по образец с подредени желания и свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването. За кандидатстващите в професионални паралелки е необходимо и медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. За учениците от училища на чужди държави се изисква удостоверение за признато основно образование.
При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.
В заявлението си учениците подреждат по желание профилите и специалностите от професии, за които отговарят на условията за балообразуване. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Няма ограничения в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал, припомнят от областната комисия по приема. Всеки ученик може да кандидатства едновременно в повече от една област в страната.
При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позицията, за която му стига бала.
След излизане на резултатите от първия етап на класиране, ако ученикът е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.
Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.
Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.
Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желанията не се пренареждат. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.
За участие в третия етап на класиране учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места. Класираните ученици се записват в училището.
След третия етап на класиране, ако записаните в дадена паралелка са под норматива за минимален брой ученици, началникът на регионалното управление на образованието закрива паралелката и насочва учениците към паралелка, в която има свободни места. По изключение след съгласуване с финансиращия орган началникът на регионалното управление на образованието може да не я закрива.
За свободни се смятат местата на които: няма приети ученици; има приети, но незаписали се в срок ученици; има записали се и след това изтеглили документите си ученици.
По решение на началника на регионалното управление на образованието и след анализ на приема, когато след третия етап на класиране записаните в някоя паралелка са под норматива за минимален брой ученици, по изключение държавният прием може да се извършва до 10 септември, ако има ученици, които не са приети.
Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: заявление до директора; оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2022 г. заявление за полагане на НВО; оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.
Над утвърдения държавен план-прием могат да бъдат приети близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас; ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
46 са паралелките в ямболска област, които ще набират кандидати. Местата в тях са общо 1196. С подробностите за тях можете да се запознаете тук.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Благотворително: Вики отива на рехабилитация в Турция
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!