Обратно към категорията

Подаваме данъчни декларации от 11 януари

Добавено на: 31.12.2020 10:35
   

Новата данъчна кампания ще започне от 11 януари, съобщават от Националната агенция по приходите. От тази дата физически лица, които подават годишната си декларация за облагане на доходите могат да подадат своята декларация, както чрез електронната услуга на агенцията, така и на хартиен носител в офисите на НАП.

Подаването на декларациите за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 01.03.2021 г. Промяната в началната дата е заради промени в законодателството.

Регистрираните по ЗДДС лица ще могат да подават справки-декларации и VIES- декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП от 1 януари, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 11.01.2021 г.

В сайта на НАП, в рубриката Документи - данъци са публикувани новите образци на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея.

Гражданите, които имат издаден персонален идентификационен код /ПИК/ отново ще получат служебно получена данъчна декларация от НАП, която само трябва да потвърдят по електронен път.   

Във връзка с промените в Закона за туризма и в Закона за местните данъци и такси на сайта на НАП са публикувани също нови образци на Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея ; както и на Данъчна декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък. 

Утвърдени са и нови образци на данъчни декларации по ЗКПО. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (образци: 1010, 1011, 1012, 1013) и указания за попълване. 

През 2021 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. фирмите и юридическите лица ще могат да подадат годишния си отчет за дейността (ГОД) на едно място. Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и нямат задължение за подаване на ГОД, трябва да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подадат в НСИ декларация (Приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2020 година.

В случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност през 2021 г., собствениците нямат задължение за подаване на ГОД. Те могат да подадат в НСИ ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2021 година (Приложение  № 10).

Хартиени формуляри на ГОД се подават единствено с годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка /обратна разписка/ или в пощенска станция, само от лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец. 

Формулярите на годишни отчети на лицата и статистическите справки могат да бъдат изтеглени и разпечатани от официалните Интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg или да бъдат закупени от НСИ.

 

 


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Поставиха паметна плоча и кръстиха площад на името на певицата Елена Граматикова
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!