Обратно към категорията

ДВА НОВИ ЦЕНТЪРА ЗА ДОСТАВКА НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТУНДЖА

   

ДВА НОВИ ЦЕНТЪРА ЗА ДОСТАВКА НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ  В ОБЩИНА ТУНДЖА

Стартира подготовката на техническото изпълнение по проект „Център Домашни грижи - интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община "Тунджа",  финансиран по процедура BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 252 269,60 лв .
Проектните дейности включват създаването на Център "Домашни грижи“, чрез който ще се предоставят мобилни медико - социални грижи за хората от малките населени места. За ръководител на Центъра е назначена г-жа Мария Славова.
Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца.
Ще бъде осигурена заетост за 20 лица - медицински сестри - 3, социални асистенти – 6, социален работник, психолози - 2 и рехабилитатор, ще бъдат в подкрепа на потребителите в домашна среда.  
Планираната продължителност на проектните дейности е 16 месеца, като през 12 от тях ще се предоставят патронажни грижи в обичайната семейна среда.  
По второто одобрено проектно предложение: „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 1“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  вече е създаден Общностен интеграционен център КОПМАС, в който са назначени ръководител- Жана Михова, социален работник, психолог и медицинска сестра. Предстои назначаване на рехабилитатор, логопед, социален педагог, юрист, медиатор, педиатър, стоматолог и др. здравни специалисти, които да осигурят интегрирани услуги за деца над 7 год. възраст, родители и възрастни лица от рискови социални общности.
Териториалният обхват на интервенциите ще включва гарантиран достъп до услуги и ресурси за представители на местните общности от всички 44 населени места от селски тип в община „Тунджа“.
Проектът ще предлага диференциран и съобразен със спецификата на общината интегриран подход насочен към населените места, в които живеят деца, семейства и други лица в риск от социална маргинализация и бедност. Предвидените интегрирани мерки и интервенции ще се прилагат в следните области: включване в професионални обучения и последваща защитена заетост за 22, 18, и 12 - месеца според спецификата на работа и длъжността, на която лицата ще бъдат назначени, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и мерки за развитието на местните общности. Почасово ще бъдат ангажирани и здравни специалисти. 
Планираната продължителност на проекта е 24 месеца, като доставката на интегрираните услуги от специалистите в общностния център - КОМПАС ще бъде 18 месеца. 
В рамките на проекта  жителите на общината ще се възползват и от интегрирани форми на семейно консултиране, превенция на заболявания в ранна детска възраст, съчетано с изграждането и на услугата- безплатна детска млечна кухня, за деца от 6 месечна до 2 год. възраст. Предвижда се над 2000 лица да бъдат засегнати от дейностите по проекта.
Проектното предложение по двата компонента е на обща стойност 843 778,51 лв., в т.ч. 499 959,64 лв по ОПРЧР. 

Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

Времето в Ямбол

Днес Ви питаме

Видео

Интервю с баба Дора от с. Шарково
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!