Обратно към категорията

СЕМИНАР и КРЪГЛА МАСА: „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в община Стралджа“

Добавено на: 19.02.2024 16:31
   

На 13.02.2024 г. се проведоха две събития по проект BGENVIRONMENT-4.003-0007 „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в община Стралджа“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г. – семинар и кръгла маса.

В първото събитие взеха участие служители на Община Стралджа, а във второто – местни производители, представители на бизнеса и на учебните структури в района.

Мероприятията бяха водени от партньорите по проекта – г-н Андерс Щолен, основател и изпълнителен директор на Международна асоциация за развитие на Норвегия, инж. Цветомир Калчев, управител на Магистериум ООД и ръководител на проекта, както и служители на общината.

 


Представени бяха добрите практики от държавите донори, реализираните с проекта мерки и научените уроци в областта на адаптация към изменението на климата.

Аудиторията на семинара беше запозната с предложените за допълване мерки към ПИРО на Община Стралджа, пряко отнасящи се до адаптация към климатичните промени, предложения пилотен модел за изчисляване на такса „Битови отпадъци“, разработването и изграждането на компостираща инсталация.

Кръглата маса протече в по-неформален кръг, като бяха дискутирани конкретни проблеми на местно равнище, свързани с адаптацията към климатичните промени и намаляването на емисиите парникови газове.

Семинар, разглеждане на практическата полза от разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в община Стралджа съвместно с представители на Общината.

 

По време на семинара г-н Андерс Щолен, представи реални примери от Норвегия и поясни как тамошните власти успяват да се справят с предизвикателствата, породени от промените в климата, като даде няколко конкретни примера, свързани основно с обилните валежи и наводненията. Представени бяха реални ситуации и изпълнени проекти за прилагане на модели за борба с климатичните промени, приложени в полза на обществото.  

В рамките на кръглата маса се проведе диалог между местните производители и представителите на бизнеса и учебните заведения в района. Получи се двустранен обмен на информация, който спомогна за повишаване общественото самосъзнание и подпомогна изпълнението на мерки за адаптиране към промените в климата. При разглеждането на добрите практики от Норвегия се обсъдиха варианти за прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени по отрасли, спрямо нуждите на присъстващите представители от селскостопанския сектор, образователната система, както и цялостно прилагане на изпитани модели в градска среда. Обсъдиха се и методи за стимулиране на разделното събиране на зелени и биоразградими отпадъци сред населението на общината, което ще доведе до подпомагане изпълнението на мерките за адаптация към промените в климата от страна на целевите групи.

 

Проведена бе кръгла маса в присъствието на представители от бизнеса, местните производители и учебните заведения в района.

 

Внимание бе обърнато на йерархията на отпадъците, европейските, националните и регионалните нормативни документи, ползите от изграждането на система за компостиране на територията на община Стралджа, залагане на преки мерките за адаптация към климатичните промени в ПИРО на Община Стралджа и принципите за определяне на такса „Смет“.

 

Бяха подчертани ползите от компостирането, като цяло и в частност за жителите на община Стралджа. Сред тях:

  • Намаляването на количеството отпадъците, отделени от всяко домакинство, респективно емисиите парникови газове;
  • При третирането на биоотпадъците, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се осигурява висока степен на защита на околната среда;
  • Компостирането на разделно събрани биоотпадъци се счита за рециклиране и допринася за постигане на целите по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО;
  • Намаляването и предотвратяването на количествата отпадъци, при чието обезвреждане се образуват парникови газове е заложено в Третият национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г.;
  • Количествата на парниковите газове намалят, както от увеличеният дял на компостирането, така и от намаляване на транспортирането на количествата отпадъци за третиране в регионалният център в Ямбол.

Проектът включва изграждането на площадката за компостиране на територията на община Стралджа. За пълноценното функциониране на системата за компостиране, са поръчани и доставени съдове (контейнери) за разделно събиране на биоразградимите отпадъци, челен товарач, резервоари за вода. Изграден е и бетонния фундамент на компостиращата площадка. Предстои доставката на шредер и мобилно барабанно сито.

 

 

/платено съдържание/


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Котел се възстановява след наводнението
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!