Обратно към категорията

За една година населението на област Ямбол е намаляло с 1 562 души

Добавено на: 23.04.2020 09:06
   

Населението на област Ямбол към 31 декември 2019 г. е 117 335 души, което представлява 1.7% от населението на страната, информират от Националния статистически институт. По брой на населението областта се нарежда на 21-во място след област Перник (119 190 души) и пред област Кюстендил (116 915 души). В сравнение с 2018 г. населението на област Ямбол намалява с 1 562 души, или с 1.3%.

В област Ямбол мъжете са 57 408 (48.9%), а жените – 59 927 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 044 жени през 2019 година.

Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 071 жени, следват общините Елхово – 1 022, Тунджа – 1 012, Болярово – 1 004 и община Стралджа – 986 жени.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 17 765, или 15.1% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2018 г. относителният им дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа – 18.8%, следват общините Ямбол – 15.8%, Елхово – 13.2%, Тунджа – 12.8%, и Болярово – 11.9%.

През 2019 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 70 937 души, или 60.5% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2018 г. относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта.

Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол – 63.7%, следват общините Елхово – 60.7%, Стралджа – 56.2% и Болярово – 55.7%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа – 53.1%.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 633, или 24.4% от населението на областта, и в сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (34.1%), Болярово (32.4%), Елхово (26.0%) и Стралджа (25.1%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (20.5%).

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Ямбол е 65.4%, т.е на всеки 100 лица в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 65 лица в активна възраст, като в сравнение с 2018 г. има нарастване с 1.1 процентни пункта.

Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (88.4%), следват общините Болярово (79.6%) и Стралджа (78.1%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Елхово (64.7%) и Ямбол (57.0%).

 Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2019 г. е 45.2 години, като в сравнение с предходната година тя нараства с 0.1 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. e 65 672 души, или 56.0% от цялото население на областта, като мъжете са 35 158, а жените – 30 514. Относителният дял на трудоспособното население намалява с 0.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 32 713 души, или 27.9%, а под трудоспособна възраст – 18 950 души, или 16.2% от населението на областта. Спрямо предходната година относителният дял на населението над трудоспособна възраст нараства с 0.1 процентни пункта, а на населението под трудоспособна възраст с 0.2 процентни пункта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2019 г. това съотношение е 64.

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2019 г. в градовете на област Ямбол живеят 83 049 души, или 70.8%, а в селата – 34 286, или 29.2% от населението на областта.

В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.

Най-малка по брой на населението е община Болярово, в която живеят 3 491 души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 67 222 души (57.3%). Спрямо 2018 г. населението във всички общини намалява, като най-чувствително е намалението в община Болярово – 2.0%, а най-малко в община Тунджа – 0.9%.

Към края на 2019 г. населените места в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.

Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 67 222 души, а най-малък е гр. Болярово – 1 113 души.

Delnik.net


Вижте още

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

 

Времето в Ямбол

Видео

Трагедия в село Недялско
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!